سفارش تبلیغ
صبا

تست روانشناسی سنجش میزان عشق مثلثی اشترنبرگ

در مطالعه‌ای که درباره «نگرش به ازدواج» به عمل آمده است، مردم عشق را پدیده‌ای مرموز، اسرارآمیز، عرفانی و بادوام توصیف کرده‌اند. در طول تاریخ، شاعران، نویسندگان، هنرمندان، فیلسوفان و دانشمندان تلاش کرده‌اند که مفهوم واقعی عشق را دریابند. البته روان‌شناسان هم به نوبه خود نظریه‌هایی برای تشریح طبیعت عشق ارائه نموده‌اند، امّا باید توجه داشت که هر فرد، تفسیر و تعبیر خاص خودش را در این زمینه دارد.

در این مقاله با چهار نظریه معروف که برای توضیح و توصیف دوست داشتن، عشق و دلبستگی عاطفی ارائه شده آشنا می‌شویم.

?- دوست داشتن در مقابل عشق (نظریه رابین)
زیک رابین، روان‌شناس، عشق را متشکل از سه عنصر می‌داند:

دلبستگی- شرط محبت کردن و بودن با فردی دیگر.
محبت- ارزش‌گذاری نیازها و خوشی‌های دیگران به قدر نیازها و خوشی‌های خود.
تعلّق- به اشتراک گذاشتن افکار، احساسات و تمایلات خصوصی خود با فردی دیگر.
رابین در کنار مطرح ساختن دیدگاه فوق، دو پرسشنامه نیز برای اندازه‌گیری این متغیرها به وجود آورده است. او درابتدا در حدود ?? پرسش برای به دست آوردن نگرشی که یک فرد درباره عشق دارد طراحی کرد. این پرسش‌ها بر حسب این که منعکس‌کننده احساس دوست داشتن یا احساس عشق بودند، مرتب شده بودند. این دو مجموعه پرسش بین ??? دانشجوی دوره کارشناسی توزیع شد و تحلیل‌های آماری بر روی پاسخ‌ها به عمل آمد.

نتیجه به دست آمده به رابین اجازه داد تا ?? پرسش برای «دوست داشتن» و ?? پرسش برای «عشق» را که معیارهای قابل اطمینانی برای این دو متغیر بودند، تعیین کند.

نمونه‌های زیر، مشابه برخی از پرسش‌هایی است که در «مقیاس دوست داشتن و عشق» رابین وجود دارد:

اندازه‌گیری «دوست داشتن»

?- من احساس می‌کنم که ……….. آدم محکم و استواری است.
?- من به نظرات و عقاید ……….. اطمینان دارم.

اندازه‌گیری «عشق»

?- در من یک حس قوّی انحصارگری نسبت به ……….. وجود دارد.
?- خیلی دوست دارم که ……….. با من محرمانه صحبت کند.
?- من برای ……….. تقریباً هر کاری خواهم کرد.

مقیاس‌هایی که رابین برای اندازه‌گیری دوست داشتن و عشق ارائه کرد، مؤید نظریه او درباره عشق بودند. رابین در مطالعه دیگری برای تعیین این که آیا این مقیاس‌ها واقعاً دوست داشتن را از عشق متمایز می‌سازد یا نه، به این نتیجه رسید که دوستان خوب، امتیاز بالایی در مقیاس «دوست داشتن» به دست می‌آورند امّا فقط افراد خاصی می‌توانند در مقیاس «عشق»، امتیاز بالا کسب کنند.

عشق یک مفهوم عینی نیست و بدین خاطر اندازه‌گیری آن دشوار است. «مقیاس دوست داشتن و عشق» رابین، روشی را برای اندازه‌گیری احساس پیچیده عشق پیشنهاد می کند.

?- عشق دلسوزانه در مقابل عشق شهوانی (نظریه هاتفیلد)
به عقیده الین هاتفیلد، روان‌شناس، عشق دو نوع اصلی بیشتر ندارد: عشق دلسوزانه و عشق شهوانی. عشق دلسوزانه، مشخصه‌اش احترام متقابل، دلبستگی، عاطفه و اعتماد است. عشق دلسوزانه معمولاً در فضایی از احساس درک متقابل و احترام مشترک برای یکدیگر، رشد می‌یابد.

مشخصه عشق شهوانی، هیجان شدید، جاذبه جنسی، اضطراب و عاطفه است. هنگامی که به این هیجانات شدید از سوی مقابل نیز پاسخ داده شود، فرد احساس خوشحالی و ارضاء می‌کند. امّا عشق یک سویه به احساس یأس و نومیدی و افسردگی می‌انجامد. به عقیده هاتفیلد، عشق شهوانی، عشقی گذرا است و معمولاً بین ? تا ?? ماه بیشتر دوام نمی‌آورد.

به گفته هاتفیلد، عشق شهوانی هنگامی که انتظارات فرهنگی مشوّق عاشق شدن باشد، یا هنگامی که فردی با ایده‌های پیش پنداشته شما در مورد معشوق ایده‌آل مطابقت داشته باشد و یا هنگامی که حضور فرد دیگری باعث افزایش تحریک فیزیولوژیکی شما گردد، برانگیخته می‌شود.

عشق شهوانی ایده‌آل، سپس به عشق دلسوزانه که بسیار بادوام‌تر است منجر می‌گردد. با وجودی که اغلب مردم در جستجوی رابطه‌ای هستند که امنیت و پایداری عشق دلسوزانه و شدّت و حدّت عشق شهوانی را یکجا در خود داشته باشد، امّا به عقیده هاتفیلد چنین رابطه‌ای بسیار نادر است.

?- مدل رنگ‌های اصلی (نظریه جان‌لی)
جان لی در کتاب خود به نام «رنگ‌های عشق» که در سال ???? منتشر شد، انواع عشق را با رنگ‌های اصلی مقایسه کرده است. درست همان گونه که سه رنگ اصلی وجود دارد، جان لی سه سبک اصلی هم برای عشق قائل شده است. این سه سبک عبارتند از: ?) عشق به یک فرد ایده‌آل، ?) عشق به عنوان یک بازی و ?) عشق به عنوان دوستی.

جان لی درادامه تشبیه خود می‌گوید که همان گونه که سه رنگ اصلی با یکدیگر ترکیب شده و رنگ‌های مکمل را به وجود می‌آورند، این سه سبک اصلی عشق نیز می‌توانند با یکدیگر ترکیب شده و ? سبک متفاوت و ثانویه عشق را به وجود آورند. برای مثال، ترکیبی از سبک‌های اول و دوم به عشق شیدایی یا عشق وسواسی می‌انجامد.

? سبک عشق از دید جان لی

سه سبک اصلی
?- عشق به یک فرد ایده‌آل
?- عشق به عنوان یک بازی
?- عشق به عنوان دوستی

سه سبک ثانویه
?- عشق شیدایی- وسواسی (ترکیب ? و ? اصلی)
?- عشق واقع‌گرایانه و عملی (ترکیب ? و ? اصلی)
?- عشق فداکارانه (ترکیب ? و ? اصلی)

?- نظریه مثلثی عشق (نظریه اشترنبرگ)
رابرت اشترنبرگ، روان‌شناس، نظریه مثلثی عشق را ارائه کرده است. او سه مؤلفه را برای عشق در نظر گرفته است: صمیمیت (رابطه نزدیک)، میل جنسی و تعهد. ترکیبات مختلف از این سه مؤلفه به انواع مختلفی از عشق می‌انجامد. برای مثال، ترکیب صمیمیت (رابطه نزدیک) و تعهد به عشق دلسوزانه و ترکیب میل جنسی و رابطه نزدیک به عشق شهوانی می‌انجامد.

به گفته اشترنبرگ، رابطه‌ای که بر مبنای دو یا بیشتر از این عناصر بنا شده باشد، بادوام‌تر از عشقی است که تنها بر اساس یکی از این مؤلفه‌ها باشد. اشترنبرگ از واژه «عشق کامل» برای توصیف عشقی که از ترکیب هر سه مؤلفه، یعنی رابطه نزدیک، میل جنسی و تعهد به وجود آمده باشد، استفاده کرده است. به عقیده اشترنبرگ، هر چند این نوع عشق، قویترین و بادوام‌ترین نوع عشق است ولی بسیار نادر می‌باشد.

مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ

به نظر اشترنبرگ عشق مثل یک مثلث است و بهترین عشق به مثلث متساوی الاضلاع شباهت دارد. عشق سه عنصر دارد : صمیمیت هوس و تعهد . عشق زمانی بهترین حالت را خواهد داشت که هر یک از سه عنصر را تقریبا به طور یکسان شامل شود.

دستور العمل:

در جای خالی هر یک از جملات مقیاس زیر ابتدا اسم کسی را که دوست دارید یا شیفته او هستید بنویسید . بعد مشخص کنید که تا چه اندازه با هر یک از جملات موافق هستید . برای این کار از مقیاس ? درجه ای که در آن عدد ?به معنای اصلا. عدد ?به معنای به طور متوسط. ?به معنای به طور کامل استفاده کنید . از بقیه اعداد بین ?و ? بر اساس سطح موافقت خود با جملات کمک بگیرید.

? . به شدت در فکر راحتی ………. هستم.

?? با ………روابط بسیار گرمی دارم.

? . در مواقع دشوار میتوانم روی ……… حساب کنم.

? . ……….. میتواند در مواقع دشوار روی من حساب کند.

?? آماده ام هر چه دارم با ………… . قسمت کنم.

? . ………… خیلی مرا از نظر عاطفی حمایت میکند.

? . ………… . را از نظر عاطفی خیلی حمایت می کنم.

? . با ……….. خیلی خوب ارتباط بر قرار می کنم.

? . در زندگی خود خیلی به ……….. بدهکار هستم.

?? . خیلی خودم را به ………… … نزدیک احساس می کنم.

?? . با ………… روابط بسیار خوشایندی دارم.

?? . به نظر خودم …………را خیلی خوب درک می کنم.

?? . ……….. مرا خیلی خوب درک می کند.

?? . فکر می کنم که می توانم به ……… افتخار کنم.

?? . برخی اسرار خودم را در اختیار …….. می گذارم.

?? . هیچ چیزی مرا به اندازه دیدن ………… بر نمی انگیزد.

?? . تعجب می کنم که در طول روز نیز خواب ……… را می بینم.

?? . رابطه من با ……خیلی رمانتیک است.

?? .شخصا …….. را خیلی جذاب می دانم.

?? .به نظر من ………… یک فرد ایده ال است.

??? اصلا نمی توانم فکر کنم که فرد دیگری مثل …… بتواند مرا اینقدر خوشحال کند.

??? تر جیح می دهم با …… باشم نه با هر کس دیگری.

?? .هیچ چیزی مهم تر از رابطه من با ……… نیست.

??? مخصوصا دوست دارم با ……….. رابطه فیزیکی داشته باشم.

?? .در رابطه من با ……… تقریبا سحر و جادو وجود دارد.

?? .واقعا ……… را می پرستم.

?? .نمی توانم بدون ……….. زندگی کنم.

?? .رابطه من با ………… . خیلی هوس انگیز است.

?? . وقتی فیلمهای عاشقانه نگاه می کنم و وقتی رمانهای عشقی می خوانم به یاد ……….. می افتم.

?? . در مورد ………. همیشه خیال پردازی می کنم.

??? متقاعد شده ام که ………… . را دوست دارم.

?? .تلاش من این است که رابطه ام را با ………. حفظ کنم.

?? به علت تعهدی که نسبت به ……… دارم اجازه نمی دهم کسی بین ما دخالت کند.

?? .معتقدم که رابطه من با ……….. همیشه ثابت خواهد ماند.

?? . هیچ چیزی نمی تواند در تعهد من نسبت به ……….. خلل وارد کند.

?? . عشق من نسبت به ………… تا آخر عمر م باقی خواهد ماند.

??? همیشه نسبت به …….. احساس مسئولیت خواهم کرد.

?? . تعهد من نسبت به ……….. بسیار سفت و سخت است.

?? . نمی توانم تصور کنم که بین من و ………. فاصله بیفتد.

?? .در مورد عشق خود نسبت به ………… تردید ندارم.

?? . رابطه خودم را با ………. دائمی می دانم.

?? . رابطه خودم را با ………… .. یک تصمیم گیری عاقلانه می دانم.

?? . خودم را نسبت به ……….. مسئول می دانم.

?? . تصمیم دارم به رابطه خود با ……….. ادامه دهم.

?? . حتی زمانی که ……….. رفتار نا مناسب دارد سعی می کنم رابطه خود را با او حفظ کنم.

نمره گذاری :

?? جمله اول صمیمیت. ?? جمله بعدی هوس. و ?? جمله آخر ی تعهد را منعکس می کنند.

اعدادی را که در جلو هر گروه ?? جمله ای گذاشتید جمع کنید تا سطح شما در سه عنصر عشق معلوم شود.

با ارزیابی شدت نسبی سه عنصر عشق می توانید از تفسیر های زیر کمک بگیرید تا بدانید که معشوق خود را چقدر دوست دارید .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

فقدان عشق: در این نوع رابطه هیچ یک از عناصر عشق و جود ندارد.این رابطه را در زندگی روزانه با مردم عادی داریم . اگر احساستان درباره معشوقتان از این نوع باشد می توان گفت رابطه تان در معرض خطر است .

همدلی: این احساس زمانی دست می دهد که هوس و تعهد به مقدار کم حضور داشته باشند . اما صمیمیت در حد بالایی باشد . این احساس رامعمولا در مورد دوستان صمیمی داریم .

وسوسه یا شور و شوق :از ویژگی های روابطی است که در آنها هوس شدید است اما صمیمیت و تعهد در سطح ضعیفی قرار دارند.

عشق خالی :زمانی احساس می شود که تعهد قوی باشد اما هوس و صمیمیت در سطح پایینی قرار گیرند.

عشق رمانتیک :هوس و صمیمیت شدید است اما به اندازه کافی زندگی مشترک یا تجربه مشترک ندارند تا متقابلا احساس تعهد کنند.

عشق عاطفی : صمیمیت و تعهد شدید است اما هوس ضعیف.

عشق ساده لوحانه :هوس و تعهد بالاست اما صمیمیت ضعیف است .در زوجهایی دیده می شود که یک عنصر مشترک قوی دارند و به همین دلیل تصمیممی گیرند ازدواج کنند حتی اگر یکدیگر را نشناسند . آنها پس از آنکه نسبت به هم متعهد می شوند احساس صمیمیت تفسیر نتایج خود میمی کنند . گاهی هم احساس می کنند همدیگر را دوست ندارند.

عشق آرمانی :این عشق کامل سه عنصر را به طور سخاوتمندانه در خود دارد .همانطور که اشترنبرگ می گوید : رسیدن به این مرحله خیلی آسانتر از نگهداشتن آن است . “ایا می توانید عشق آرمانی داشته باشید شما و همسرتان؟!!!


خیار نام علمی: Cucumis sativus L

خیار گیاهی است علفی یک ساله, دارای ساقه خوابیده و برگ‌های بزرگ است. بوته خیار , پیچک دار, با گل‌های زرد و دو نوع نر و ماده, واقع روی یک پایه و میوه سبز رنگ و دارای انواع متعددی است.

 54019500b45ec604d2a1844668aea099.jpg


ترکیبات شیمیایی :

خیار دارای مواد ازته و هیدروکربنه و مواد گوگردی و کمی چربی , دارای املاحی از قبیل منگنز, کربنات کلسیم , سلولز است. در روغن دانه خیار که رنگ آن زرد روشن با طعمی شبیه به طعم روغن زیتون است , اسیدهای چرب اشباع شده مانند اسید استئاریک, اسید پالمیتیک و اسیدهای اشباع نشده مانند اسید اولئیک و اسید لینولئیک وجود دارد.
خواص و اثرات دارویی :
طبع خیار سرد و تر(مرطوب) است. خیار داری خواص مدر ، نرم کننده و ملین ، مسهل ، دافع کرم کدو ، ضد تشویش و دلهره ، ضد بی خوابی ، ضد ناراحتی‌های عصبی ، مسکن حرارت و تشنگی است.
تخم خیار خواب آور ، آرام بخش ، زرداب آور , مدر بول , ضد کرم ملایم , تصفیه کننده خون , حل کننده اورات‌ها و اسید اوریک و جلا دهنده ‌است.
خیار در موارد ناراحتی‌های جلدی ، دفع سموم و چربی‌های مضر، درمان دردهای کلیه، نقرس، باد مفاصل، رماتیسم، رفع چاقی و فشار خون، تب‌های عفونی و شدید ، التهاب‌های درونی ، سنگ‌های کلیه و مثانه, تب‌های صفراوی, یرقان زرد , رفع التهاب جگر و معده به کار می‌رود.
خیار برای بیماران مبتلا به دیابت و یرقان خوب است و باعث تقویت کبد و رفع تشنگی می‌نماید و برای خرد کردن سنگ‌های کلیه و مثانه مؤثر می‌باشد . خیار را می‌توان در موارد سوزش ادرار به کار برد.
خیار را بعنوان مدر و برای رفع تب‌های صفراوی و یرقان بکار می‌برند مخصوصاً موقعی که خیار زرد شده و رسیده باشد در این صورت مزه اش ترش می‌باشد و خاصیت زرداب در آن بیشتر است.
تخم خیار مدر است و برای اورام کبد خوب است .
آب خیار بطور مالیدنی و برای رفع خارش بکار میرود.
مواد غذایی خیار خیلی کم است و سلولز زیاد دارد. خیار را بطور سالاد قبل از غذا میل می‌نمایند.
پوست خیار ویتامین C دارد خیارهای تازه و لطیف را بدون اینکه پوست بکنید به قطعاتی که برای ماشین آب میوه گیری مناسب است درآورید و با کمک رنده‌های معمولی آن را رنده کنید آبش را بگیرید.
آب خیار بی مزه‌است . آب خیار را می‌توانید با آب سیب و هویج و کرفس بخورید سال هاست آب خیار را در معالجه? کلیه مصرف میکنند زیرا کلیه‌ها را شستشو می‌دهد و نیز در رژیم لاغری و تخلیه آن مصرف میشود.
خیار دارای ویتامین‌هایA و B و C و کلروفیل و ده نوع املاح معدنی است. خیاری که زیاد آب داشته باشد چندان غذاییت ندارد ولی با داشتن سلولز زیاد برای رفع یبوست مفید است.
آب خیار سبز را برای اکثر تب‌های عفونی و شدید و التهاب‌های درونی مصرف می‌نمایند.
برای مبتلایان به یرقان جوشانده پوست خیار برای چند روز نافع می‌باشد.
خوردن ?? گرم پوست خشک شده خیار سبز ، زایمان را آسان می‌کند، ولی زنان حامله قبل از درد زایمان از مصرف آن باید خودداری نمایند.
مالیدن پوست خیار بر روی لکه‌های صورت مفید است.
خیار سرشار از ویتامین C است خاصیت غذایی آن کم و خیلی خنک و شدیدترین عطش‌ها را آناً فرو می‌نشاند و خواب آور است .
یک قاشق غذا خوری پودر تخم خیار را در یک استکان آب معمولی حل کرده به عنوان داروی خواب آور و آرام بخش هر شب قبل از خواب تناول نمایند.
آب خیار دارای اثر حل کننده و دفع اسید اوریک ، تصفیه کننده خون و ضد سم دارد. طعم ناپسند دارد. اثرات درمانی بسیار خوبی در رفع ناراحتی‌های جلدی و تأمین شادابیت پوست بدن در استعمال خارجی دارد.
جهت رفع خارش پوست مقداری خیار را خوب شسته پوست آن را بگیرند و سپس باقیمانده آن را نرم کوبیده به صورت ضماد بر پوست قرار دهند و تا تسکین خارش روزی چند مرتبه ادامه دهند.
به عنوان آرام بخش ، ضد تشویش و دلهره ، ضد ناراحتی‌های عصبی و ضد بی خوابی تخم خیار را نرم کوبیده بالغان هر وعده حداکثر ? گرم(یک قاشق غذا خوری) تناول نمایند. برای درمان بی خوابی فقط شب‌ها یک یا دو قاشق چای خوری با کمی شکر تناول نمایند.

مضررات :
خوردن خیار با پوست , مخصوصاً اگر تر و تازه نباشد, دیر هضم بوده و باد معده و قولنج ایجاد می‌کند, برای معده‌های ضعیف و سوءهاضمه ضرر دارد و جهت دفع ضرر باید با عسل یا مویز یا رازیانه خورد. اگر خیار خیلی رسیده و زرد شده باشد خوردن آن تولید دل درد می‌کند همچنین کسانی که طبع صفراوی و دموی دارند این خیار به آن‌ها نمی‌سازد و باعث تحریک دل درد می‌شود .برای هضم بهتر خیار باید آن را با روغن زیتون و کمی سرکه و بهتر است با آبلیمو و نمک به صورت سالاد در آورده و مصرف نمایند.


صحبتی با دوستان

سلام به همگی به تمامی ایرانی ها و فارسی زبان ها.میخواستم باهاتون درد و دل کنم البته اگر حوصلشو دارین:

من حامد 7 سال پیش عاشق یک دختری شدم و تو این هفت سال فقط و فقط 3 بار دیدمش. نمی دونم درکم می کنین یا نه.فقط ازش یک

عکس دارم که هر شب با اون عکس حرف می زنمو گریه می کنم و می خوابم.تو رو خدا اگر دیدینش بهش بگین یکی هنوز بعد 1109 روز

منتظره تا بیای .آخرین بار که دیدمش 13بدر سال 87 بود.تو رو خدا کمکم کنین.تو رو خدا

15.jpg


خدا و عشق

یکروز مردی با خدا قرار گذاشت تا خدا به خانه او بیاید ،

 زنگ خانه به صدا درآمد مرد باخوشحالی دوید ودر راباز کرد 

دید یک فقیری دم در است واز او کمک میخواهد مرد با عصبانیت اورا رد کرد

وگفت که منتظر خدا هستم ، برای بار

دوم  بعداز مدتی زنگ خانه به صدا درآمد مرد سریع در را باز کرد

ودید که یک فقیر دیگری است با او هم به تندی

گفت که مزاهم نشو که منتظر خداهستم و در رابست

مدتی بعد برای بار سوم زنگ خانه به صدا نواخته شد مرد با

خوشحالی بطرف در دو ید وقتی در را باز کرد دید

باز یک گدای دیگر است با ناراحتی فراوان داد زد که

منتظر خداهستم مزاحم نشو ودر را بست .

آن شب از خدا خبری نشد و مرد به خواب رفت ،

در خواب دید که خدا به سراغش آمد ،

گفت : چرا نیامدی؟

خدا گفت : سه بار آمدم و در زدم اما راهم ندادی .

 


سلام

سلام به همگی . امیدوارم همتون خوب باشین و از مطالبی که ارز امروز واستون میذارم خوشتون بیاد

                             ای نام تو بهترین سرآغاز      بی نام تو نامه کی کنم باز